Hovedprosjekt våren 2010

Gruppe 8

RomSys

Vår oppdragsgiver Høgskolen i Oslo (HiO) er landets største statlige høgskole med 12 000 studenter. HiO tilbyr både bachelor- og masterstudier, og ett doktorgradsprogram.

Høgskolen har mange elever og tilbyr undervisning i en rekke forskjellige fag. Derfor har det vært behov for å gi en rask og enkel oversikt over hva som til enhver tid foregår i de ulike undervisningslokalene.

Prosjektet har bestått i å lage en visuell framvisning av romfordeling for Høgskolen i Oslo.

Gruppe 8

+ Sami Sarinc, s147807 (3AB)

+ Erlend Steen, s147775 (3AB)

+ Øzden Tasdelen, s147793 (3AB)

+ Nam Hoang Lac, s135583 (3AB)

Hovedprosjekt | HiO - 2010