Hovedprosjekt

Pic 1

Rapporterings- system for skolevurdering
Om prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres som hovedprosjekt i data ved Høgskole i Oslo i samarbeid med Ullensaker Kommune, stab for skole, barnehage og kultur.

Oppgaven går ut på å lage en løsning for et rapporteringssystem som genererer skolevurderingsdokummenter for skolene i kommunen.


15.06.2009 Vår logo.

Her kan dere se vår logo for RFS.

09.06.2009 Presentasjon.

16 juni kl 13.35 skal vi presentere prosjektet. Vel møtt.

29.05.2009 Prosjektet er levert.

Prosjektet er levert og flyttet til ny adresse. Presentasjonen blir 15/16 juni.

26.05.2009 Kun noen dager igjen!.

Kun 3 dager gjenstår før vi leverer inn prosjektet! og vi er ferdige ;)

22.04.2009 Seks uker igjen!.

Kun seks uker gjenstår! og vi er i rute :)

23.02.2009 Tilbake på jobb.

Etter en uke med vinterferie og kontinuasjons eksamen er vi igang igen med prosjektet

03.02.2009 Prototyp lansert.


En prototyp av registreringssystemet er nå lansert.

30.01.2009 Forprosjekt ferdig.

Forprosjektet er ferdig, og er lagt til på dokumentsiden.

28.01.2009 Møte med arbeidsgiver.

Møte med Ullensaker kommune ble gjennomført med bravur. Neste møte blir i første omgang etter behov.

22.01.2009 Møte med veileder.

Første møte med veileder avviklet. Faste fremtidige møter blir avholdt onsdager kl.10 på PS434.

20.01.2009 Veileder tilldelt.

Vi har fått tilldelt Kjetil Grønning som veileder. Første møte blir 22.01.