Hovedprosjekt Våren 2009

Hovedside Dokumenter Plan Logg Blogg
Atea logo

Overvåkingssystem for et plattformuavhenging miljø.


Vi har fått i oppgave av Atea AS å teste og evaluere tre store overvåkingsverktøy og velge ett som skal implementeres i deres demomiljø. Atea har et demomiljø hvor de setter opp og tester løsninger før de viser disse til kunder. Det er dette demomiljøet som overvåkingsverktøyet skal overvåke.

Atea er Norge, Norden og Baltikums ledende samt Europas tredje største leverandør av IT infrastruktur. Selskapet tilbyr hovedsakelig maskin- og programvareprodukter, konsulenttjenester og serviceavtaler, og har høyt sertifiserte konsulenter både med bredde og spisskompetanse.


Link til sluttrapport i pdf finnes her.
Poster kan lastes ned her.


Gruppemedlemmer:

Navn Studentnummer E-Post
Arne Otterbeck s141809 Arne.Otterbeck@stud.iu.hio.no
Carl F. Halgard s141802 CarlF.Halgard@stud.iu.hio.no
Stephan Bjoraa s141799 Stephan.Bjoraa@stud.iu.hio.no