Om oss  Prosjektrapporter  Prosjektdagbok  Screencasts  Linker

Om oss

Vi, Isabelle Haugan, Pål J. Blakstad og Tomm Olsen fra klasse 3DA anvendt data ved høgskolen i Oslo, har valgt å jobbe sammen i en gruppe på hovedprosjektet våren 2009.

Vi dannet vår gruppe i desember 2008, noen uker etter at vi hadde vært på en forelesning, med Kristin Skeide Fuglerud fra Norsk Regnesentral, som omhandlet utfordringer innen universell utforming. Vi fant ut at det temaet var noe vi gjerne ville jobbe med fordi vi mente det kunne bli et interessant prosjekt som kunne gi oss anledning til å bruke mye av det vi hadde lært frem til nå, samt å tilegne oss ny kunnskap innen flere områder, og i tillegg håpet vi at vårt prosjekt skulle komme til nytte for flest mulig mennesker.

Oppdragsgiver har vært den private stiftelsen Norsk Regnesentral, og oppgaven har i korte trekk gått ut på å finne ut hva man må ta hensyn til når man skal utforme opplæringsvideoer og på hvilken måte opplæringsvideoene fungerer best mulig for flest mulig når videoene skal fungere som en multimedial opplæring av utfylling av elektroniske skjemaer på websider.

Rapporten er optimalisert for å bli gitt ut i en papirutgave, men den vil også være tilgjengelig på nett.

Vi har ved Norsk Regnesentral hatt Kristin Skeide Fuglerud som kontaktperson og Till Hallbach som teknisk veileder. Vi vil gjerne takke for alle gode råd og støtte som vi har fått gjennom dette hovedprosjektet.

Steinar Johannesen ved Høgskolen i Oslo har vært vår interne veileder i dette prosjektet. Vi ønsker å takke for all veiledning som du har gitt oss.

Studieleder Thor Hasle ved Høgskolen i Oslo fortjener også en takk for sitt gode humør og hjelp.

Vi vil også sende en stor takk til More Software Solutions som har utviklet verktøy for å utvikle det elektroniske skjemaet på nett som vi har hatt som utgangspunkt for våre opplæringsvideoer.

Vi sender også en stor takk til Kommuneforlaget som har utviklet det tidligere nevnte elektroniske skjemaet.

Vi vil takke Norges Døveforbund for deres innsats og hjelp i vårt prosjekt. Takk for at dere tok dere tid til oss i deres arbeidstid.

Vi ønsker også å takke Frogner-Skillebekk Seniorsenter og Fagerborg-Homansbyen Seniorsenter for deres uvurderlige innsats og hjelp. Uten dere vet vi ikke hvordan vi skulle klart å gjennomføre vårt hovedprosjekt!

Sist, men ikke minst, vil vi få lov til å sende en kjempestor takk til alle våre informanter som deltok i våre brukertester. Uten dere ville prosjektet ikke blitt noe av. Takk for at dere tok dere tid til oss, takk for deres hjelp og takk for deres varme.

Sist oppdatert 3. juni. 2009 av Pål Johnsen Blakstad

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!