Kort info

Gruppe 15 har gjennomført sitt hovedprosjekt hos CMA Asset Management AS hvor de har utviklet et intranett basert på Microsoft Office Sharepoint Server 2007 (Moss 2007)

Gruppe 15 er:

* Vegard Gulbrandsen

* Kien Trung Nguyen

* Kenneth Ådalen

Hva finner du på siden?

På denne siden vil du finne alle dokumenter som angår prosjektet.