Endelig prosjektrapport

Her ligger den endelige rapporten og applikasjonen


Presentasjon
For Accenture:       For skolen:
     
Plakat


Oppdatering av dokumenter

Siden er nå oppdatert med nye dokumenter,

Forprosjektrapport

Arbeidsplan

Fremdriftsplan

Samarbeidsavtale

Tags: Hio, Hovedprosjekt, Innlevering


Oppdatert nettsted

VI har satt opp et nytt nettsted der vi vil dokumentere fremdriften av prosjektet.

Tags: Acenture, Hio, Hovedprosjekt


SetPageWidth