Hovedprosjekt vår 2009

Automating Aptopappa

Prosjektet

Aptopappa er Aptoma sitt system for planlegging og oppgavebehandling, som følger Scrum-modellen. Flere deler av systemet kan automatiseres, slik at effiktiviteten økes. Våre oppgaver vil være å implementere følgende i Aptoppappa:

  • Automatisert fakturering av arbeid, lisenser og tjenester (Flash streaming)
  • Automatisert rapportering
  • Automatisert kontraktgenerering
  • Automatisert e-postsvar
  • Generell videreutvikling av Aptopappa, dersom vi får tid.

Læringsmål og rammebetingelser:

Vi må sette oss inn i følgene:
  • AFW - Aptoma sitt webutviklingsrammeverk. Bygget på MVC-standard. (PHP, MySQL)
  • Scrum og Aptopappa. For planlegging og gjennomføring av prosjektet.
  • SVN - Kildekodehåndteringer
  • Aptomas utviklingsfilosofi.