< Trafikantens sanntidsinformasjon
   
Side 1 av 1

 
Trafikantens sanntidsinformasjon

  Hovedprosjekt HO918A
  Gruppe 09-06
   
Oppdragsgiver: Trafikanten AS
   
Kontaktperson: Bent Flyen
   
Veileder, HiO Frode Eika Sandnes
   
Prosjektgruppe: Kjetil Dyrgrav (s138844)
  Magnus H Todal (s141832)
  Jon-Erik Tyvand (s141774)
   
Filer:
Prosjektskisse (.doc)

14/1-09

Forprosjekt (.doc) 30/1-09
Fremdriftsplan (xls) 30/1-09
   
Prosjektrapport (.pdf) 29/5-09
Revidert utgave (.pdf) 14/6-09
(for oppdragsgiver)  
Sammendrag
     
 

Denne rapporten presenterer og diskuterer alternative måter å vise sanntidsinformasjon - og symbolbruk i forbindelse med sanntidsinformasjon.

Først presenteres sanntidsinformasjonssystemet (SIS) og prototyper på «levende» sanntidsinformasjon som har blitt til løpet av prosjektperioden. Så ser vi på de ulike designprinsippene som er lagt til grunn for utformingen av prototypene – og hvordan effektiv formidling av informasjon og kognitiv psykologi er koblet sammen. Deretter beskrives iterasjonsprosessen i hovedtrekk; måten utviklingen foregikk og designet ble til på. Videre beskrives brukertestene av prototypene, fulgt av en presentasjon og en diskusjon av resultatene. Til slutt ser vi på hvordan prototyper og ideer som kom ut av denne rapporten kan brukes videre i nye prosjekter.

 
     
   
     
 
     
 
Side 1 av 1