Presentasjon av oppgaven (PDF / Word 2007).

Sluttdokumentasjonen for SkyNet (PDF / Word 2007).

Presentasjonsfoiler for fremføring (PowerPoint 2007).

Oppdragsgiver (Sky Design Butikk AS).

Kopi av arbeidsblogg (WWW).

Kildekoden for SkyNet (ZIP).

Plakat for SkyNet (JPG).

Veilederbedrift (BEKK Consulting AS).


Utviklet av: Øyvind Buer, Tore Minsaas og Israr Khan våren 2009

Copyright © SkyNet