Oppgaven

All prosjektdokumentasjon: Last opp

Oppgaven har gått ut på å lage en applikasjon som kunne gjøre tilgjengeligheten av P&ID diagrammer elektronisk. P&ID diagrammer dokumenterer funksjonalitet til anlegg og utstyr.
Applikasjonen skal i tillegg gi mulighet for skalering og panorering av disse diagrammene, samt legge til rette for samarbeid mellom flere brukere. Applikasjonen fungere slik at en bruker kan ved hjelp av ulike berøringer utføre skalering og panorering på en flerberøringsskjerm.
Bruker kan dobbeltrykke på diagram, velge modus for å tegne på diagram eller bla igjennom ulike versjoner av diagrammet. Applikasjonen har et radardisplay som viser bruker hva som vises i skjermbildet.
Applikasjonen er utviklet for en DiamondTouch flerberøringsskjerm i .NET rammeverk 3.5.