ERTMS
Driver Interface Simulering
ERTMS Driver Interface Simulering er et program som er laget til opplæring av lokførere i det nye felleseuropeiske signal- og trafikkstyringssystemet for jernbane, ERTMS (The European Railway Traffic Management System). Programmet viser togframføring under ERTMS sett fra lokførerens side. Programmet er tenkt brukt av instruktører ved NSB skolen.

Forside   Gruppen   Dokumentasjon   Kildekode   Plakat  


Plakat

Plakat